al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk +48 58 558 58 58 w. 310 h.fratczak@gfkm.pl

Andrzej WodeckiSpecjalizuje się w szkoleniach z zakresu systemów informacyjnych biznesu i ich wykorzystania w produktywności osobistej oraz zespołowej. Szczególnie interesują go najnowsze trendy w IT, biznesie elektronicznym i BigData.

Inicjator i współwłaściciel takich firm jak

– AeroBrains.com (wykorzystanie neurokognitywistyki w usprawnianiu procesów poznawczych osób dorosłych),

– Skakanka.pl (system rozwoju umiejętności poznawczych dzieci i młodzieży), www.officeontime.com (start-up, internetowy system rezerwacji przestrzeni co-working i miejsc konferencyjnych),

–  iLab Sp. z o.o. (kursy robotyki dla dzieci i młodzieży).

Współautor metodyki wyłaniania firm o wysokim potencjale globalizacji (projekt Globalni Liderzy Przyszłości realizowany dla PKO BP) oraz prowadzonej aktualnie we współpracy z Harvard Business Review Polska (w ramach Think Tanku Polska GoGlobal) kolejnych edycji tego konkursu.

Jego kariera zawodowa obejmuje również prace przy wdrożeniach dużych projektów e-learning i zarządzania kapitałem ludzkim (UMCS w Lublinie, Polski Uniwersytet Wirtualny, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskie Porty Lotnicze, KRUS), wdrożeniach systemów SAP i Oracle w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (IMPEL SA, PZU, KRUS), doradztwie strategicznym dla sektora publicznego (projekty Ernst&Young dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Kancelarii Premiera RP).

Jest doktorem nauk fizycznych oraz absolwentem studiów MBA. Ukończył akademię coachingu The Art and Science of Coaching (Erickson College i Wszechnica UJ) oraz 9 miesięczny program Tech Entrepreneur (studia dla prowadzących start-up’y technologiczne).

Na studiach MBA prowadzi zajęcia z „Systemy informacyjne biznesu”.

Publikacje:
 Autor wielu publikacji i raportów z obszaru kapitału intelektualnego i innowacyjności (GoGlobal: raport o innowacyjności polskiej gospodarki; GoGlobal Polish Pharma: raport o innowacyjności polskiego sektora farmaceutycznego; Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny; Strategia rozwoju telemedycyny w regionie lubelskim; Kapitał intelektualny Polski).

Wodecki, A., Jak polskie firmy podbijają nowe rynki? Harvard Business Review Polska, maj 2016