al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk +48 58 558 58 58 w. 310 h.fratczak@gfkm.pl

Cena

 8.500 zł / semestr + 23% VAT

  • Wpłata wnoszona jest przed rozpoczęciem semestru
  • Cena za semestry pierwszy i drugi jest gwarantowana.
  • Za semestry trzeci i czwarty cena może ulec zmianie o wskaźnik inflacji

 

Dane do przelewu:

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów
Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
Pekao S.A. IV o/ Gdańsk 54 1240 1271 1111 0000 1491 5637
NIP: 584-030-46-15