al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk +48 58 558 58 58 w. 310 h.fratczak@gfkm.pl

Kadra

O jakości programu stanowi jego kadra dydaktyczna. Wykładowcami programu MBA są specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania procesami biznesowymi, zarządzania jakością i statystką w biznesie, wybitni eksperci  w prowadzeniu szkoleńściśle związani ze światem biznesu, a także nauczyciele akademiccy międzynarodowych uczelni w zakresie zarzadzania i biznesu, uczelni medycznej oraz Dyrektorzy jednostek sektora ochrony zdrowia.

Wykładowcy wykorzystują interaktywne metody nauczania, w trakcie zajęć tworzą przestrzeń wymiany doświadczeń i poglądów.

Program Master of Business Administration to esencja wiedzy, którą powinien posiadać każdy menedżer i przedsiębiorca.