al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk +48 58 558 58 58 w. 310 h.fratczak@gfkm.pl

Andrzej SośnierzLekarz i manager w Sektorze Ochrony Zdrowia. Studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach ukończył w roku 1975. Od roku 1975 pracował w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach, pełniąc kolejno funkcję od młodszego asystenta po dyrektora. 

Od 1991 do 1998 kierował Wydziałem Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. W latach 1997–1999 był doradcą ministra zdrowia i opieki społecznej. W 1998 został pełnomocnikiem regionalnym kasy chorych w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzania Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego. W latach 1999–2002 był dyrektorem Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych.

Jako dyrektor Śląskiej Kasy Chorych monitorował program informatyzacji systemu ochrony zdrowia, a za wdrożenie rejestru usług medycznych kierowana przez niego Śląska Kasa Chorych została nagrodzona tytułem „Lidera informatyki 2002”. 

W dniu 8 września 2006 został powołany na stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Był posłem V i VI Kadencji Sejmu, w wyborach w 2015 roku ponownie został wybrany do parlamentu VIII Kadencji Sejmu, startując z ramienia Polski Razem.

Jest aktywnym komentatorem i praktykiem spraw związanych ze służbą ochrony zdrowia.