al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk +48 58 558 58 58 w. 310 h.fratczak@gfkm.pl

O studiach

Studia Menedżerskie  Executive Master of Business Administration dla Sektora Ochrony Zdrowia w Katowicach to interdyscyplinarne studia integrujące kompetencje z zarządzania, finansów oraz umiejętności miękkich, które pomagają w zdobyciu, uporządkowaniu i pogłębieniu umiejętności menedżerskich. Takich możliwości nie dają inne studia.

Program skierowany jest do kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania podmiotami leczniczymi, urzędników rządowych i pracowników lub osób odpowiedzialnych dzisiaj lub w przyszłości za organizację i nadzór w ochronie zdrowia. Zawiera sesje poświęcone w całości zarządzaniu instytucjami opieki zdrowotnej, pozostałe zajęcia nawiązują do specyfiki  funkcjonowania sektora.

Zajęcia realizowane w ramach ww. studiów kładą nacisk na aspekt praktyczny, tak aby uczestnicy mogli wdrożyć najnowsze rozwiązania i metody pracy do codziennych obowiązków związanych z zarzadzaniem w ochronie zdrowia. Studia MBA to przepustka do najnowszej i praktycznej wiedzy przekazywanej przez  ekspertów – praktyków. Zajęcia są prowadzone przy wykorzystaniu metodologii ABL (Activity Based Learning – warsztat partycypacyjny), uznanej za najskuteczniejszą dla rozwijania kompetencji menedżerskich, kierowniczych i przywódczych.

Studia MBA to ugruntowanie pozycji na rynku pracy  i potwierdzenie wysokich kompetencji.

Ukończenie studiów z dyplomem Master of Business Administration budzi zaufanie wśród pracodawców, jest synonimem bardzo szerokiej i praktycznej wiedzy biznesowej. Dodatkowym atutem posiadania dyplomu ukończenia studiów MBA jest możliwość udziału w pracach rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.