al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk +48 58 558 58 58 w. 310 h.fratczak@gfkm.pl

Sławomir LasotaSławomir Lasota jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji Otto – Friedrich – Universitet w Bambergu, Niemcy.

Jest członkiem Zespołu Finanse Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów od 1995 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach Rachunkowości Zarządczej oraz Controllingu Finansowego. Przez trzy lata zatrudniony w Grupie LOTOS prowadził wdrożenie systemu controllingu. Obecnie zajmuje się działalnością trenerską i konsultingową, dzieląc się swoim doświadczeniem, projektuje i wdraża systemy budżetowania i kontroli kosztów w przedsiębiorstwach różnych branż.

Sławomir prowadził szkolenia m.in. dla firm: Biruna, Centralny Ośrodek Sportu, Ciech, Danfoss LPM, Dolnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego, Hortex, Elektromontaż Gdańsk, Energa, Energomontaż-Północ, Federal-Mogul Bimet, Formika, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Lotos Paliwa, Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego, Megazec, Najwyższa Izba Kontroli, PKN Orlen, PKP, Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Pomorska Spółka Gazownictwa, Poczta Polska, Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Stocznia Gdynia, Unimor Radiocom, Young Digital Planet, Zakłady Chemiczne „Rokita”, Zakład Energetyczny Słupsk, Zakład Energetyczny Warszawa, Zakłady Zbrojeniowe Grudziądz, ZPC Pomorzanka.

Jest także wykładowcą na Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami prowadzonych przez GFKM wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz na Podyplomowych Studiach Master or Business Administration, prowadzonych przez GFKM we współpracy z Erasmus University Rotterdam School of Management.