al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk +48 58 558 58 58 w. 310 h.fratczak@gfkm.pl

Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia na dwuletnie Studia Menedżerskie Executive  Master of Business Administration dla Sektora Ochrony Zdrowia w Katowicach:

 • Ukończone studia wyższe
 • Minimalne doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

 

Proces rekrutacji:

Aby zakwalifikować się na studia należy:

 • Wypełnić kwestionariusz osobowy
 • Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 02.09.2019r. wraz dokumentami (kopią dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczeniem  o zatrudnieniu, zdjęciem legitymacyjnym) – drogą elektroniczną na adres: h.fratczak@gfkm.pl
 •  
 • Uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) netto plus 23% VAT, przed rozmową kwalifikacyjną na rachunek: 54124012711111000014915637
 • Odbyć rozmowę kwalifikacyjną. (Po weryfikacji dokumentów zostanie uzgodniony termin rozmowy kwalifikacyjnej)

Dyplom

Po pomyślnym ukończeniu studiów słuchacze otrzymują dyplom MBA podpisany przez wszystkie partnerskie instytucje:

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 • Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach.