al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk +48 58 558 58 58 w. 310 h.fratczak@gfkm.pl

Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia na dwuletnie Studia Menedżerskie Executive  Master of Business Administration dla Sektora Ochrony Zdrowia w Katowicach:

  • Ukończone studia wyższe
  • Minimalne doświadczenie zawodowe: 3 lata
  • Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

 

Proces rekrutacji:

Aby zakwalifikować się na studia należy:

  • Wypełnić kwestionariusz osobowy
  • Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 02.07.2018r. wraz dokumentami (kopią dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczeniem  o zatrudnieniu, zdjęciem legitymacyjnym) – drogą elektroniczną na adres: h.fratczak@gfkm.pl
  • Odbyć rozmowę kwalifikacyjną. (Po weryfikacji dokumentów zostanie uzgodniony termin rozmowy kwalifikacyjnej)

 

Dyplom

Po pomyślnym ukończeniu studiów słuchacze otrzymują dyplom MBA podpisany przez wszystkie partnerskie instytucje:

  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów,
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach.